منابع اعلامی آزمون

–  موضوع این المپیاد در زمینه نگرش و مهارت های دانش آموزان است، منبع خاصی قابل معرفی نمی باشد. اما برای تقویت اطلاعات پایه، منابع و مراجع مهمی در وب سایت www.iteo.ir  قرار داده شده است. علاوه بر آن مطالعه عمیق منابع زیر نیز توصیه می گردد.

–  علاقمندان می‌توانند به این منابع یا هر منبع دیگر معتبر که به صورت کتاب، مجله یا وبسایت معتبر در اختیار است مراجعه نمایند:

  • کتاب کارگاه نوآوری و کارآفرینی، دوره تحصیلی دوم آموزش متوسطه فنی حرفه ای – پایه یازدهم
  • کتاب کاربرد فناوری های نوین، دوره تحصیلی دوم آموزش متوسطه فنی حرفه ای و کار دانش – پایه یازدهم
  • کتاب تفکر و سواد رسانه ای دوره تحصیلی دوم آموزش متوسطه نظری تمامی رشته ها- پایه دهم
  • کتاب منطق دوره تحصیلی دوم آموزش متوسطه نظری رشته علوم انسانی- پایه دهم
  • کتاب جامعه شناسی (1) دوره تحصیلی دوم آموزش متوسطه نظری رشته علوم انسانی- پایه دهم
  • کتاب جامعه شناسی (2) دوره تحصیلی دوم آموزش متوسطه نظری رشته علوم انسانی- پایه یازدهم
  • کتاب هنر دوره تحصیلی دوم آموزش متوسطه نظری تمام رشته ها و فنی و حرفه ای- پایه دهم/یازدهم

برخی از این کتاب ها در لینک های زیر درج شده است و برای دریافت بقیه کتاب ها می توانید به سایت chap.sch.ir مراجعه نمایید:

_ کتاب کارگاه کارآفرینی و تولید دوره تحصیلی دوم آموزش متوسطه نظری تمامی رشته‌ها- پایه دهم

_ کتاب کارگاه نوآوری و کارآفرینی، دوره تحصیلی دوم آموزش متوسطه فنی حرفه‌ای- پایه یازدهم

_ کتاب کاربرد فناوری‌های نوین، دوره تحصیلی دوم آموزش متوسطه فنی حرفه‌ای و کاردانش – پایه یازدهم